Saturday, 3 December 2016

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา #HomePro Title : Noid เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ตาม #สกายสไตล์ ถ่ายทำโดย #SkyExits กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา #HomePro Title : Noid
เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ตาม #สกายสไตล์
ถ่ายทำโดย #SkyExits  
กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits
Production House : Sky Exits

Film Director : Aum Sky Exits


Wednesday, 2 November 2016

นัดกินข้าว #JRSKY 1 2016 Party เล็กๆ ของ #SkyExits

นัดกินข้าว #JRSKY 1 2016 Party เล็กๆ ของ #SkyExits ....